Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XII/65/2011 Rady Gminy Prażmów z dn. 09.09.2011 r.
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łoś
22.03.2019 więcej
Uchwała Nr XXXII/392/2001 Rady Gminy Prażmów z dn. 05.04.2001 r.
w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Prażmów
22.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr 35.2019 Wójta Gminy Prażmów z dn. 20.03.2019 r.
w sprawie złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
za 2018 rok
21.03.2019 więcej
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z
nieruchomości położonych na terenie Gminy Prażmów
21.03.2019 więcej
Zarządzenie nr 30.2019 wójta Gminy Prażmów z dn. 14.03.2019 r
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
20.03.2019 więcej
Zarządzenie nr 33.2019 wójta Gminy Prażmów z dn. 18.03.2019 r
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
20.03.2019 więcej
Notatka z otwarcia ofert w dn. 19.03.2019 r.
dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z
nieruchomości położonych na terenie Gminy Prażmów
20.03.2019 więcej
Informacja
dot. projektu uchwał na sesje Rady Gminy Prażmów
19.03.2019 więcej
Notatka z otwarcia ofert w dniu 11.03.2019 r.
dot. doraźnego utwardzania kruszywem dolomitowym i kruszywem
betonowym dróg gruntowych wraz z rozplantowaniem położonych na
terenie Gminy Prażmów
12.03.2019 więcej
Petycje 2019
Petycje 2019
12.03.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się