Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Prażmów z dnia 26 marca 2020 roku
27.03.2020 więcej
INFORMACJA O SPOSOBIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI OBWODOWYCH
Zgłoszenia na członków komisji proszę przesyłać do Urzędu
w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest
przy tym wymagany podpis elektroniczny.
27.03.2020 więcej
Notatka z otwarcia ofert w dniu 25.03.2020 r
dot. postępowania Zakup, dostawę sprzętu multimedialnego,
komputerowego oraz sprzętu TIK dla szkół w ramach projektu
”Wiem co potrafię II edycja” – projekt edukacyjny dla
Gminy Prażmów
26.03.2020 więcej
Zarządzenie Nr 34.2020 Wójta Gminy Prażmów z dn. 17.03.2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
25.03.2020 więcej
Zarządzenie Nr 31.2020 Wójta Gminy Prażmów z dn. 12.03.2020 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
25.03.2020 więcej
Zarządzenie Nr 30.2020 Wójta Gminy Prażmów z dn. 12.03.2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
25.03.2020 więcej
Zarządzenie Nr 28.2020 Wójta Gminy Prażmów z dn. 9.03.2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
25.03.2020 więcej
Zawiadomienie
o zwołaniu XX Sesji Rady Gminy Prażmów
23.03.2020 więcej
UCHWAŁA NR XIX.185.2020 RADY GMINY PRAŻMÓW
w sprawie zajęcia stanowiska wobec budowy autostrady A50
–Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej przez teren Gminy Prażmów
23.03.2020 więcej
UCHWAŁA NR XVIII.184.2020 RADY GMINY PRAŻMÓW
w sprawie rozpatrzenia petycji.
23.03.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się