Lista artykułów

Nazwa artykułu
Protokół nr 14.2019
z posiedzenia Komisji Polityki Przestrzennej i Ochrony
Środowiska z dn. 28 listopada 2019 r.
13.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 124.2019 Wójta Gminy Prażmów z dn. 15.10.2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
22.10.2019 więcej
Uchwała Nr IV.21.2019 Rady Gminy Prażmów
w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Gminy Prażmów do
reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu Członków "Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów zlewni rzeki Jeziorki"
25.01.2019 więcej
Informacja o zmiana treści wzoru umowy
dot. załącznika nr 4 do Ogłoszenia nr PSZ.271.5.1.2018
na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Prażmów
w 2019-2020 roku.
13.12.2018 więcej
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Prażmowie z dnia 28 września 2018
r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach
Wójta Gminy Prażmów zarządzonych na dzień 21 października
2018 r.
28.09.2018 więcej
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Prażmowie z dnia 28 września 2018
r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w
wyborach do Rady Gminy Prażmów zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.
28.09.2018 więcej
Wyłożenie dla wsi Jeziórko-Ustanówek i Ustanów – rejon PKP – etap II
MPZP dla części wsi Jeziórko-Ustanówek i Ustanów – rejon
PKP – etap II
21.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się