Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rejestr działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
06.11.2019 więcej
Analiza
stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Prażmów
za 2018 rok
12.08.2019 więcej
Nabory wniosków na odbiór, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Prażmów
Urząd Gminy Prażmów informuje, iż z dniem 25.01.2018r.
zakończyliśmy nabór wniosków na odbiór, transport oraz
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy
Prażmów.
01.08.2018 więcej
Analiza
stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Prażmów
za rok 2017
07.05.2018 więcej
Rejestr działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
07.12.2017 więcej
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w
Woli Wągrodzkiej
21.07.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się