2017-07-20

Jednostki organizacyjne

Szkoła Podstawowa w Uwielinach

ul. Szkolna 2 A, 05-540 Zalesie Górne

tel: (22) 726-76-40, 727-60-97, 519-784-029

www.zsuwieliny.pl

e-mail: sekretariat@zsuwieliny.pl

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Prażmowie

ul. Franciszka Ryxa 72, 05-505 Prażmów

tel: (22) 727-08-04

fax: (22) 727-07-72

www.zsp-prazmow.edupage.org

e-mail: sp.prazmow@wp.pl

 

Gminne Przedszkole w Nowym Prażmowie

ul. Główna 49

05-505 Prażmów

tel. (22) 727 02 35

 

Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Prażmów

05-505 Prażmów

ul. Bogusława Ostapowicza 4

tel. 22 756 73 82

e-mail: kontakt@zozprazmow.pl

www: http://www.zozprazmow.pl

facebook: https://www.facebook.com/ZOZPrazmow

KRS: 0000256891,

NIP: 123 088 09 04,

REGON: 016075066

Konto Bankowe: Bank Millenium 03 1160 2202 0000 0001 1037 1618

Gminny Ośrodek Zdrowia w Prażmowie

ul. Bogusława Ostapowicza 4

05-505 Prażmów

tel/fax: 22 756 73 82

email: prazmow@zozprazmow.pl

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Uwielinach

ul. Główna 10,

05-540 Uwieliny

tel/fax: 022 727 61 07

email: uwieliny@zozprazmow.pl

 

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów

w Prażmowie

Prażmów, ul. Ryxa 53

tel. 22 736 28 16

Czynna w godzinach:

Poniedziałek  11:00-19:00

Wtorek  11:00-19:00

Środa  11:00-19:00

Czwartek 11:00-19:00

Piątek  11:00-19:00

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów

Filia w Woli Prażmowskiej

(stara siedziba Urzędu Gminy)

Prażmów, ul. Główna 57

tel. 22 736 18 53

Czynna w godzinach:

poniedziałek 11:00 - 17:00

wtorek 12:00 - 19:00

środa 12:00 - 18:00

czwartek 11:00 - 18:00

piątek 11.00 - 18.00

oraz w każdą 2 sobotę miesiąca od godz. 10:00 - 17:00

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się