2018-10-18

Stanowiska archeologiczne

karty

Załączniki

  1.docx 434,17 KB (doc) szczegóły pobierz
  2.docx 434,29 KB (doc) szczegóły pobierz
  24.docx 417,2 KB (doc) szczegóły pobierz
  26.docx 466,85 KB (doc) szczegóły pobierz
  25.docx 467,15 KB (doc) szczegóły pobierz
  35.docx 21,39 KB (doc) szczegóły pobierz
  27.docx 466,77 KB (doc) szczegóły pobierz
  1.docx 435,88 KB (doc) szczegóły pobierz
  2.docx 442,37 KB (doc) szczegóły pobierz
  4.docx 398,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  3.docx 396,26 KB (doc) szczegóły pobierz
  5.docx 441,6 KB (doc) szczegóły pobierz
  6.docx 441,05 KB (doc) szczegóły pobierz
  7.docx 424,6 KB (doc) szczegóły pobierz
  9.docx 441,44 KB (doc) szczegóły pobierz
  10.docx 428,41 KB (doc) szczegóły pobierz
  8.docx 423,63 KB (doc) szczegóły pobierz
  11.docx 441,32 KB (doc) szczegóły pobierz
  13.docx 442,8 KB (doc) szczegóły pobierz
  14.docx 441,6 KB (doc) szczegóły pobierz
  12.docx 441,53 KB (doc) szczegóły pobierz
  15.docx 429,47 KB (doc) szczegóły pobierz
  16.docx 428,56 KB (doc) szczegóły pobierz
  18.docx 428,08 KB (doc) szczegóły pobierz
  19.docx 428,11 KB (doc) szczegóły pobierz
  17.docx 427,88 KB (doc) szczegóły pobierz
  20.docx 442,08 KB (doc) szczegóły pobierz
  21.docx 442,25 KB (doc) szczegóły pobierz
  8.docx 468,37 KB (doc) szczegóły pobierz
  10.docx 468,62 KB (doc) szczegóły pobierz
  9.docx 468,68 KB (doc) szczegóły pobierz
  20.docx 468,47 KB (doc) szczegóły pobierz
  11.docx 468,66 KB (doc) szczegóły pobierz
  26.docx 21,23 KB (doc) szczegóły pobierz
  27.docx 21,31 KB (doc) szczegóły pobierz
  29.docx 21,26 KB (doc) szczegóły pobierz
  21.docx 468,66 KB (doc) szczegóły pobierz
  22.docx 469,11 KB (doc) szczegóły pobierz
  10.docx 472,62 KB (doc) szczegóły pobierz
  11.docx 472,79 KB (doc) szczegóły pobierz
  12.docx 472,94 KB (doc) szczegóły pobierz
  13.docx 472,33 KB (doc) szczegóły pobierz
  14.docx 473,16 KB (doc) szczegóły pobierz
  15.docx 464,19 KB (doc) szczegóły pobierz
  16.docx 464,07 KB (doc) szczegóły pobierz
  17.docx 463,9 KB (doc) szczegóły pobierz
  19.docx 464,15 KB (doc) szczegóły pobierz
  18.docx 463,95 KB (doc) szczegóły pobierz
  20.docx 464,06 KB (doc) szczegóły pobierz
  21.docx 463,95 KB (doc) szczegóły pobierz
  22.docx 464,44 KB (doc) szczegóły pobierz
  23.docx 464,8 KB (doc) szczegóły pobierz
  25.docx 464,69 KB (doc) szczegóły pobierz
  24.docx 465,25 KB (doc) szczegóły pobierz
  26.docx 464,31 KB (doc) szczegóły pobierz
  28.docx 463,74 KB (doc) szczegóły pobierz
  33.docx 473,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  38.docx 21,53 KB (doc) szczegóły pobierz
  27.docx 464,6 KB (doc) szczegóły pobierz
  34.docx 473,09 KB (doc) szczegóły pobierz
  1.docx 483,62 KB (doc) szczegóły pobierz
  4.docx 461,95 KB (doc) szczegóły pobierz
  3.docx 487,04 KB (doc) szczegóły pobierz
  5.docx 464,15 KB (doc) szczegóły pobierz
  7.docx 462,39 KB (doc) szczegóły pobierz
  2.docx 483,74 KB (doc) szczegóły pobierz
  6.docx 464,79 KB (doc) szczegóły pobierz
  9.docx 462,56 KB (doc) szczegóły pobierz
  8.docx 462,48 KB (doc) szczegóły pobierz
  10.docx 462,37 KB (doc) szczegóły pobierz
  11.docx 462,39 KB (doc) szczegóły pobierz
  12.docx 462,47 KB (doc) szczegóły pobierz
  13.docx 462,09 KB (doc) szczegóły pobierz
  14.docx 431,61 KB (doc) szczegóły pobierz
  15.docx 430,96 KB (doc) szczegóły pobierz
  18.docx 483,83 KB (doc) szczegóły pobierz
  17.docx 430,14 KB (doc) szczegóły pobierz
  16.docx 430,31 KB (doc) szczegóły pobierz
  19.docx 483,64 KB (doc) szczegóły pobierz
  20.docx 483,65 KB (doc) szczegóły pobierz
  21.docx 484,63 KB (doc) szczegóły pobierz
  22.docx 485,27 KB (doc) szczegóły pobierz
  23.docx 484,43 KB (doc) szczegóły pobierz
  25.docx 430,16 KB (doc) szczegóły pobierz
  26.docx 430,41 KB (doc) szczegóły pobierz
  27.docx 447,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  24.docx 430,37 KB (doc) szczegóły pobierz
  28.docx 444,76 KB (doc) szczegóły pobierz
  29.docx 431,14 KB (doc) szczegóły pobierz
  31.docx 430,15 KB (doc) szczegóły pobierz
  30.docx 430,33 KB (doc) szczegóły pobierz
  32.docx 441,96 KB (doc) szczegóły pobierz
  34.docx 462,14 KB (doc) szczegóły pobierz
  33.docx 441,73 KB (doc) szczegóły pobierz
  37.docx 483,88 KB (doc) szczegóły pobierz
  36.docx 483,99 KB (doc) szczegóły pobierz
  35.docx 448,12 KB (doc) szczegóły pobierz
  38.docx 484,11 KB (doc) szczegóły pobierz
  39.docx 483,9 KB (doc) szczegóły pobierz
  40.docx 484,39 KB (doc) szczegóły pobierz
  28.docx 478,81 KB (doc) szczegóły pobierz
  27.docx 478,77 KB (doc) szczegóły pobierz
  29.docx 478,89 KB (doc) szczegóły pobierz
  31.docx 478,54 KB (doc) szczegóły pobierz
  32.docx 478,67 KB (doc) szczegóły pobierz
  30.docx 478,94 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się