Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Notatka z oceny ofert w postępowaniu
dot. postępowania na „Dowóz uczniów do szkół gminnych"
29.08.2019 więcej
Notatka z otwarcia ofert w dniu 28.08.2019 r.
dot. postępowania na „Dowóz uczniów do szkół gminnych"
29.08.2019 więcej
Zawiadomienie i unieważnieniu postępowania dla części I i II
dot. przetargu na „Dowóz uczniów do szkół gminnych wraz z
zapewnieniem opieki”
22.08.2019 więcej
Notatka z otwarcia ofert w dniu 13.08.2019 r.
dot. postępowania na „Dowóz uczniów do szkół gminnych wraz
z zapewnieniem opieki”
14.08.2019 więcej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
dot. postępowania "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Prażmów".
31.07.2019 więcej
Ogłoszenie nr 510155770-N-2019 z dnia 26-07-2019 r.
dot. postępowania na „Dowóz uczniów do szkół gminnych wraz
z zapewnieniem opieki”
26.07.2019 więcej
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
dot. przetargu na „Dowóz uczniów do szkół gminnych wraz z
zapewnieniem opieki”
26.07.2019 więcej
Notatka z otwarcia ofert w dniu 26.07.2019 r.
dot. postępowania na „Dowóz uczniów do szkół gminnych wraz
z zapewnieniem opieki”
26.07.2019 więcej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
dot. postępowania na "Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, a także
z nieruchomości stanowiących własność Gminy Prażmów
26.07.2019 więcej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
dot. postępowania „Przebudowa drogi gminnej nr 280521W, ulica
Południowa w m. Wola Prażmowska - Błonie, gm. Prażmów”
22.07.2019 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się