Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie nr 560089508-N-2020 z dnia 25-05-2020 r.
Prażmów: Zakup, dostawę sprzętu multimedialnego,
komputerowego oraz sprzętu TIK dla szkół w ramach projektu
”Wiem co potrafię II edycja” – projekt edukacyjny dla
Gminy Prażmów.
25.05.2020 więcej
Notatka z oceny ofert
dot. Budowy punktów oświetleniowych
08.05.2020 więcej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. Budowy punktów oświetleniowych
08.05.2020 więcej
Notatka z otwarcia ofert
dot. Budowa punktów oświetleniowych
04.05.2020 więcej
Notatka z otwarcia ofert
dot.„Doraźne utwardzanie kruszywem dolomitowym dróg
gruntowych wraz z rozplantowaniem”
23.04.2020 więcej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania Zakup, dostawę sprzętu
multimedialnego, komputerowego oraz sprzętu TIK dla szkół w
ramach projektu ”Wiem co potrafię II edycja” – projekt
edukacyjny dla Gminy Prażmów
21.04.2020 więcej
Notatka z oceny ofert w dniu 20.04.2020 r
dot. postępowania Zakup, dostawę sprzętu
multimedialnego, komputerowego oraz sprzętu TIK dla szkół w
ramach projektu ”Wiem co potrafię II edycja” – projekt
edukacyjny dla Gminy Prażmów
21.04.2020 więcej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania Zakup, dostawę sprzętu multimedialnego,
komputerowego oraz sprzętu TIK dla szkół w ramach projektu
”Wiem co potrafię II edycja” – projekt edukacyjny dla
Gminy Prażmów
10.04.2020 więcej
Notatka z oceny ofert w dniu 10.04.2020 r
dot. postępowania Zakup, dostawę sprzętu
multimedialnego, komputerowego oraz sprzętu TIK dla szkół w
ramach projektu ”Wiem co potrafię II edycja” – projekt
edukacyjny dla Gminy Prażmów
10.04.2020 więcej
Notatka z otwarcia ofert w dniu 25.03.2020 r
dot. postępowania Zakup, dostawę sprzętu multimedialnego,
komputerowego oraz sprzętu TIK dla szkół w ramach projektu
”Wiem co potrafię II edycja” – projekt edukacyjny dla
Gminy Prażmów
26.03.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się