Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego dz. nr
66/40 Prażmów
18.05.2020 więcej
INFORMACJA
dot. pracy żłobków i klubów dziecięcych
30.04.2020 więcej
Ogłoszenie
pierwszy pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu
użytkowego, usytuowanego w budynku komunalnym w Dobrzenicy,
ul. Mazowiecka 21
27.04.2020 więcej
INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego dz. nr ewid. 381 w Nowym Prażmowie
23.04.2020 więcej
Informacja o spotkaniu z CPK
dot. Autostrady przez Gminę Prażmów
21.02.2020 więcej
Obwieszczenie
o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn.:
Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu
Komunikacyjnego.
17.02.2020 więcej
Ogłoszenie o zakończeniu postępowania konkursowego
na wybór realizatora zadania w zakresie ochrony zdrowia -
program polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w
zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Prażmów
na lata 2020-2022” w roku 2020
17.02.2020 więcej
Obwieszczenie utrzymujące w mocy decyzję
o stwierdzeniu nieważności decyzji dot. inwestycji pn.
Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 Warszawa-Okęcie na
odcinkach Piaseczno-Czachówek Południowy
07.02.2020 więcej
Informacja o przedłużonym terminie składania ofert
dot. konkursu ofert w zakresie ochrony zdrowia „Programu
polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej
mieszkańców Gminy Prażmów na lata 2020 - 2022" w roku 2020 do
10.02.2020r.
05.02.2020 więcej
Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie
Gminy Prażmów
30.01.2020 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się