2018-03-28

Petycje 2018

 

 

Nr petycji

 

 

Petycja Nr 1/2018

 

 

Przedmiot petycji

 

 

Petycja w sprawie  podjęcia uchwały zakazującej występów na terenie gminy cyrków wykorzystujących zwierzęta.

 

 

Treść petycji

 

 

skan

 

Data złożenia

 

 

26.03.2018 r.

 

Dane podmiotu wnoszącego petycję

 

 

Brak zgody na ujawnienie danych podmiotu.

 

Przebieg postępowania

 

 

Petycja rozpatrzona

 

Przewidywany termin załatwienia petycji

 

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach - nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 

 

Sposób załatwienia petycji

 

 

Pozostawiono bez rozpatrzenia

11.04.2018 r.

                         

 

Nr petycji

Petycja Nr 2/2018

 

Przedmiot petycji

Petycja w sprawie wdrożenia w Gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii

 

Treść petycji

 

skan

 

Data złożenia

 

13.09.2018

Dane podmiotu wnoszącego petycję

Szulc Efekt sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa

S4E S. A.

ul. S. Lindego 1 C, 30-148 Kraków

Przebieg postępowania

 

Petycja rozpatrzona

 

Przewidywany termin załatwienia petycji

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach - nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Sposób załatwienia petycji

Wysłano odpowiedź na petycję

w dn. 10.10.2018 r.

                        

 

Nr petycji

Petycja Nr 3/2018

 

Przedmiot petycji

Petycja w sprawie dokonania analizy-możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia – w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Treść petycji

 

skan

 

Data złożenia

 

20.11.2018

Dane podmiotu wnoszącego petycję

Szulc Efekt sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa

Przebieg postępowania

 

W trakcie rozpatrywania

 

Przewidywany termin załatwienia petycji

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach - nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Sposób załatwienia petycji

 

 

Załączniki

  Petycja nr 1.pdf 176,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Petycja nr 2.pdf 1,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Petycja nr 3.pdf 831,31 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się