2019-03-12

Petycje

 

Nr petycji

Petycja Nr 1/2019

Przedmiot petycji

Petycja w sprawie przystąpienia do konkursu „podwórko talentów NIVEA” - edycja 2019

Treść petycji

skan

Data złożenia

08.03.2019

Dane podmiotu wnoszącego petycję

Szulc Efekt sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Organizator konkursu „Podwórko talentów NIVEA” Xs-Events Sp. z o.o. sp. k.

ul. Okrężna 36

02-916 Warszawa

Przebieg postępowania

Rozpatrzona

Przewidywany termin załatwienia petycji

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach - nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Sposób załatwienia petycji

Wysłano odpowiedź w dniu 28.05.2019 r.

 

Nr petycji

Petycja Nr 2/2019

Przedmiot petycji

Petycja w sprawie analizy wydatków na usługi telekomunikacyjne

Treść petycji

skan

Data złożenia

29.05.2019

Dane podmiotu wnoszącego petycję

Szulc Efekt sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Przebieg postępowania

Rozpatrzona

Przewidywany termin załatwienia petycji

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach - nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Sposób załatwienia petycji

Wysłano odpowiedź na wskazany adres e-mail.

Skan odpowiedzi

 

Nr petycji

Petycja Nr 3/2019

Przedmiot petycji

Petycja w sprawie zwiększenia udziału ekologicznych paliw przy modernizacji parku maszynowego Gminy.

Treść petycji

skan

Data złożenia

07.06.2019

Dane podmiotu wnoszącego petycję

Adam Szulc

Prezes Zarządu

Szulc Efekt sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Przebieg postępowania

Rozpatrzona

Przewidywany termin załatwienia petycji

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach - nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Sposób załatwienia petycji

Wysłano odpowiedź na wskazany adres e-mail.

Skan odpowiedzi

 

 

Załączniki

  Petycja nr 1 224,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Petycja nr 2 3,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Petycja nr 3 3,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Petycja-2-2019-odpowiedź.pdf 251,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Petycja-3-2019-odpowiedź.pdf 316,99 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się