2018-06-25

Wykaz planów miejscowych i studium Gminy Prażmów

WYKAZ PLANÓW MIEJSCOWYCH I STUDIUM GMINY PRAŻMÓW

Numer w Gminnym Portalu Mapowym

Dziennik Urzędowy

Uchwała
(link do tekstu)

Data uchwały

Nazwa planu

Powierzchnia  (ha)

STUDIUM 000

 

XXXII.291.2017

1.06.2017

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów

8681,38

MPZP 001

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 105 z dn. 25.05.2001 r., poz. 1264

XXXII/383/2001

5.04.2001

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy Prażmów

4282,51

MPZP 002

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 6 z dn. 22.01.2001 r., poz. 68

XXVII/242/2000

30.11.2000

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy Prażmów - część wsi Ustanów

12,55

MPZP 003

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 146 z dn. 05.06.2002 r., poz. 3230

XLII/494/2002

18.04.2002

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części gminy Prażmów

4394,37

MPZP 004

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 146 z dn. 05.06.2002 r., poz. 3231

XLII/495/2002

18.04.2002

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krępa

19,15

MPZP 005

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 252 z dn. 24.11.2001 r., poz. 5178

XXXVIII/441/2001

21.11.2001

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Piskórka

21,69

MPZP 006

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 216 z dn. 10.08.2003 r., poz. 5588

IX/66/2003

10.07.2003

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów dla części wsi Uwieliny

28,60

MPZP 007

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 313 z dn. 17.12.2003 r.

XII/91/2003

14.10.2003

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeziórko dla obszaru obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 328/11, 328/14, 328/12

13,02

MPZP 008

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 19 z dn. 29.01.2004 r., poz. 654

XV/114/2003

16.12.2003

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Piskórka gmina Prażmów

8,00

MPZP 009

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 19 z dn. 29.01.2004 r., poz. 655

XV/115/2003

16.12.2003

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Uwieliny gmina Prażmów

0,73

MPZP 010

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 59 z dn. 17.03.2005 r., poz. 1503

XXIV/185/2004

4.11.2004

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów części wsi Ustanów etap I

19,08

MPZP 011

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 59 z dn. 17.03.2005 r., poz. 1504

XXIV/186/2004

4.11.2004

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów części wsi Ustanów (działki nr ewid. 126)

0,75

MPZP 012

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 185 z dn. 11.08.2005 r., poz. 5985

XXIX/239/2005

21.04.2005

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów - część wsi Ustanów

8,70

MPZP 013

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 253 z dn. 08.12.2006 r., poz. 9074

XLI/340/2006

12.07.2006

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Prażmów - części wsi Łoś, dla obszaru oliterowanego: ABCDEFGHIJKLŁMA

4,45

MPZP 014

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 146 z dn. 05.06.2002 r., poz. 3231

XXXVIII/300/2006

16.03.2006

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Prażmów - części wsi Piskórka, dla obszaru oliterowanego: ABCDEFGHA

1,23

MPZP 015

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 133 z dn. 13.07.2007 r., poz. 3549

IV/22/2007

1.03.2007

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Prażmów - części wsi Ławki, dla obszaru oliterowanego: ABCDEFGHIJKLMNOPA

9,25

MPZP 016

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 55 z dn. 22.04.2009 r., poz. 1393

XVI/125/2008

19.09.2008

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów - części wsi Wola Prażmowska, dla obszaru oliterowanego: ABCDEFGHIJA

11,51

MPZP 017

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 144 z dn. 05.06.2010 r., poz. 2345

XXIX/238/10

4.02.2010

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gabryelin

105,12

MPZP 018

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 131 z dn. 06.07.2010 r., poz. 3021

XXIX/240/10

4.02.2010

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kamionka

9,34

MPZP 019

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 203 z dn. 08.12.2010 r., poz. 6096

XXXIII/283/10

22.07.2010

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Uwieliny

22,66

MPZP 020

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 233 z dn. 16.12.2011 r., poz. 7726

XV/83/2011

10.11.2011

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów, dla obszaru części wsi Ustanów

0,50

MPZP 021

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 18.04.2012 r., poz. 3466

XIX/119/2012

15.02.2012

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów, dla obszaru części wsi Łoś

0,14

MPZP 022

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 17.06.2013 r., poz. 6808

V/24/11

24.03.2011

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dobrzenica działki nr ewidencyjny 36/2, 36/3, 36/4

3,21

MPZP 023

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 4.12.2012 r., poz. 8467

XXII/143/2012

18.05.2012

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaroszowa Wola

52,57

MPZP 024

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 5.08.2013 r., poz. 8969

XXXV/264/2013

10.05.2013

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - części wsi Ustanów, Krupia Wólka, Jeziórko - etap I

80,91

MPZP 025

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 9.01.2014 r., poz. 168

XL/292/2013

22.10.2013

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów dla części wsi Krępa

18,59

MPZP 026

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 14.04.2014 r., poz.4037

XLIV/330/2014

3.02.2014

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów dla obszaru części wsi Krępa

15,88

MPZP 027

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 15.12.2014 r., poz. 11599

L/401/2014

23.09.2014

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ustanów, Krupia Wólka, Jeziorko - etap II

11,04

MPZP 028

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 8.12.2014 r., poz, 11258

L/402/2014

23.09.2014

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Uwieliny

197,37

MPZP 029

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 16.02.2015 r., poz. 1292

IV.12.2014

30.12.2014

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 292/25 położonej we wsi Łoś w gminie Prażmów

0,28

MPZP 030

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 21.12.2015 r., poz. 11620

XI.76.2015

24.09.2015

w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Ustanów

0,93

MPZP 031

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 23.02.2016 r., poz. 1698

XIII.99.2015

19.11.2015

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów dla części wsi Krupia Wólka

7,50

MPZP 032

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 31.10.2016 r., poz. 9249

XXIII.187.2016

30.08.2016

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 112 we wsi Krupia Wólka

0,61

MPZP 033

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 14.11.2016 r., poz. 9622

XXIII.189.2016

30.08.2016

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla obszaru części wsi Nowy Prażmów - etap I

133,59

MPZP 034

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 14.11.2016 r., poz. 9623

XXIII.190.2016

30.08.2016

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla części obszaru wsi Nowy Prażmów - etap II

24,88

MPZP 035

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 5.12.2016 r., poz. 10562

XXIV.197.2016

6.10.2016

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowe Wągrodno

5,83

MPZP 036

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 14.12.2016 r., poz. 11303

XXV.205.2016

27.10.2016

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ławki

5,34

MPZP 037

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 14.12.2016 r., poz. 11304

XXV.206.2016

27.10.2016

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 1/6 we wsi Koryta

0,47

MPZP 038

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 14.12.2016 r., poz. 11305

XXV.207.2016

27.10.2016

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolonia Gościeńczyce działka nr ewidencyjny 52/2

0,15

MPZP 039

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 14.12.2016 r., poz. 11306

XXV.208.2016

27.10.2016

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych: 285/12, 285/13 we wsi Ustanów

0,24

MPZP 040

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 7.06.2017 r., poz. 5233

XXX.260.2017

23.03.2017

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla części wsi Piskórka gmina Prażmów - etap I

85,20

MPZP 041

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 30.08.2017 r., poz 7117

XXXII.284.2017

1.06.2017

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wilcza Wólka

371,29

MPZP 042

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 18.10.2017 r., poz. 9426

XXXIII.296.2017

24.08.2017

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Biały Ług dla działek o nr ewidencyjnych 37/15, 38/2, 37/16, 38/3

3,08

MPZP 043

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 19.01.2018 r., poz. 753

XXXV.313.2017

9.11.2017

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ustanów

0,24

MPZP 044

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 19.01.2018 r., poz. 754

XXXV.314.2017

19.01.2018

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krupia Wólka

0,39

MPZP 045

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 27.02.2018 r., poz. 2056

XXXVI.326.2017

28.12.2017

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaroszowa Wola - etap I

2,05

MPZP 046

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 15.03.2018 r., poz. 2618

XXXVI.321.2017

28.12.2017

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi "Prażmów I" - etap I

81,72

MPZP 047

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 27.04.2018 r., poz. 4694

XXXVII.343.2018

1.03.2018

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wągrodno

1,96

MPZP 048

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 27.04.2018 r., poz. 4695

XXXVII.344.2018

1.03.2018

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łoś

0,13

MPZP 049

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 27.04.2018 r., poz. 4696

XXXVII.345.2018

1.03.2018

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krupia Wólka

1,21

MPZP 050

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 11.06.2018 r., poz. 6067

XXXVIII.361.2018

26.04.2018

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jeziórko – Ustanówek i Ustanów – rejon PKP – etap I

66,72

MPZP 051

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 23.07.2018 r., poz. 7369

XXXVIII.360.2018

26.04.2018

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Dobrzenica i Błonie

23,33

MPZP 052

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 12.09.2018 r., poz. 8662

XXXVIII.362.2018

26.04.2018

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - części wsi Ustanów – etap 1.

2,01

MPZP 053

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 12.09.2018 r., poz. 8641

XLI.394.2018

30.08.2018

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ławki – etap I

206.60

MPZP 054

Dz. Urz. Woj. Mazowiekiego z dn. 17.09.2018r., poz. 8752

XL.376.2018

28.06.2018

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi „Prażmów I” - etap II

6,83

MPZP 055

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 28.09.2018 r., poz. 9130

XLI.389.2018

30.08.2018

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jeziórko-Ustanówek – etap I

11,04

MPZP 056

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 24.09.2018 r., poz. 8965

XLI.390.2018

30.08.2018

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wola Prażmowska i Błonie – etap II

0,79

MPZP 057

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 26.09.2018r., poz. 9018

XLI.391.2018

30.08.2018

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jeziórko – Ustanówek i Ustanów – rejon PKP – etap II

5,56

 

Załączniki

  INSTRUKCJA KORZYSTA...al mapowy.pdf 661 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WYKAZ PLANÓW MIEJS...PRAŻMÓW.pdf 99,93 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się