Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zawiadomienie - Dotyczy: zwołania XX sesji Rady Gminy
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) zwołuję XX
Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 27 maja 2020 r. (środa)
godz. 12.00.
20.05.2020 więcej
Zawiadomienie
o zwołaniu XX Sesji Rady Gminy Prażmów
23.03.2020 więcej
Zawiadomienie
o zwołaniu XIX Sesji Rady Gminy Prażmów
03.03.2020 więcej
Zawiadomienie
o zwołaniu XVIII Sesji Rady Gminy Prażmów
19.02.2020 więcej
Zawiadomienie
o zwołaniu XVII Sesji Rady Gminy Prażmów
10.01.2020 więcej
Zawiadomienie
o zwołaniu XVI Sesji Rady Gminy Prażmów
09.12.2019 więcej
Zawiadomienie
o zwołaniu XV Sesji Rady Gminy Prażmów
08.11.2019 więcej
Zawiadomienie
o zwołaniu XIV Sesji Rady Gminy Prażmów
22.10.2019 więcej
Zawiadomienie
o zwołaniu XIII Sesji Rady Gminy Prażmów
24.09.2019 więcej
Zawiadomienie
o zwołaniu XII Sesji Rady Gminy Prażmów
06.08.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się