Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Ogłoszenie nr 500199135-N-2018 z dnia 21-08-2018 r. Prażmów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  
Przedmiot zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
piaseczyński  
Ulica
ul. Piotra Czołchańskiego  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2018-08-21  
Data publikacji do
2018-08-24  
Termin składania ofert
2018-08-23 12:00  

Ogłoszenie nr 500199135-N-2018 z dnia 21-08-2018 r.

Prażmów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 601317-N-2018
Data: 07/08/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Prażmów, Krajowy numer identyfikacyjny 54443890901, ul. ul. Piotra Czołchańskiego  1, 05505   Prażmów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 270 177, e-mail zamowienia.prazmow@jst.pl, faks 227 270 522.
Adres strony internetowej (url): www. bip.prazmow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prażmów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, na podstawie wykazu miejscowości i szczegółowego opisu zakresu robót, stanowiący załącznik nr A i B. 10. Montaż na odciągach na istniejących słupach EPV i ŻN -10 opraw oświetleniowych, 11. Demontaż istniejących opraw oświetleniowych i montaż nowych opraw, 12. Montaż nowych opraw oświetleniowych sodowych na istniejących słupach ŻN-10 i EPV, 13. Montaż nowych opraw oświetleniowych ledowych na istniejących słupach ŻN-10 i EPV, 14. Montaż nowych opraw oświetleniowych z kompletnym osprzętem tj. wysięgnikiem, uchwytami i zabezpieczeniami o mocy 70W na nowych i istniejących słupach EPV i ŻN-10, 15. Montaż lamp oświetleniowych z zabezpieczeniami o mocy 70W, 16. Wstawienie nowych słupów EPV i ŻN-10, 17. Montaż przewodu oświetleniowego AsXSn-2x25mm, montaż przewodu do opraw oświetleniowych typu YDYP-3x2,5mm, 18. W zakresie prac należy przewidzieć również obsługę geodezyjną. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część I - Budowa oświetlenia ulicznego - Rejon I - obejmował będzie obszar na południe od linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków tzw. część południowa gminy Prażmów. Do tego obszaru zaliczyć należy następujące miejscowości Kolonia Gościeńczyce, Wola Wągrodzka, Zawodne, Bronisławów, Ławki. Część II - Budowa oświetlenia ulicznego - Rejon II - obejmował będzie obszar na północ od linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków tzw. część północna gminy Prażmów. Do tego obszaru zaliczyć należy następujące miejscowości Jaroszowa Wola, Krupia Wólka, Nowy Prażmów, Kędzierówka, Krępa, Uwieliny, Ustanów.

 

Załączniki

  Zmiana SIWZ.pdf 229,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie nr 500199135.docx 12,98 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się