2017-07-21

Sołectwa

Sołectwo

Sołtys

Telefon

E-mail

Biały Ług

Jacek Dąbrowski   

663 883 882   

 

Bronisławów

Jadwiga Anuszewska

(22) 727 65 03

 

Chosna

Mirosław Czerniszewski

609 555 315

 

Dobrzenica-Błonie

Jadwiga Habiera

(22) 727 05 84

 

Gabryelin

Łukasz Żywek

600 478 028

lukasz.zywek@gmail.pl

Jaroszowa Wola

Tadeusz Pawlak

608 507 778

pawlak.tadeusz@wp.pl

Jeziórko

Jadwiga Kurowska

606 455 171
(22) 727 65 36

 

Kędzierówka

Danuta Błaszczyk

(22) 727 61 04
601 718 016

dblaszczyk22@interia.pl


Kolonia Gościeńczyce


Leszek Opałka

(22) 727 01 42

 

Koryta

Adam Wyszomierski

511 33 88 14

koryta.soltys@o2.pl

Krępa

Wiesław Dzwonkowski

(22) 727 69 51
606 955 188

w.dzwonkowski@interia.eu

Krupia Wólka

Grzegorz Pruszczyk

501 505 123

grzegorz@pruszczyk.pl

Ludwików

Joanna Zielińska

667 488 700

 

Ławki

Grażyna Matysiak

(22) 727 67 00
662-346-360

 

Łoś

Bogdan Krawczyk

(22) 757 28 66 
517 453 889

bogdan@bobar.pl

Nowe Wągrodno

Grzegorz Maciak

504 462 117

grzesiekm0189@wp.pl

Nowy Prażmów

Stanisław Domaniak

(22) 727 04 46
695 707 184

 

Piskórka

Karol Bojańczyk

515 543 728

 

Prażmów

Sylwester Zwęgliński

501 548 103
22 727 06 22

 sylwek_zweglinski@interia.pl

Ustanów

Jolanta Zadworna

694 400 276

soltys@ustanow.pl

Uwieliny

Teresa Wójcicka

734 14 16 15

wojter62@o2.pl

Wągrodno

Marzenna Stelmasiak

513 952 250

 

Wilcza Wólka

Wiesława Świderska

(22) 757 27 25
508 082 858

 

Wola Prażmowska

Zbigniew Matyjasiak

725 546 601

 

Wola Wągrodzka

 Ewa Fiuczek

607 167 843

ewa.fiuczek@op.pl

Zadębie

Jacek Sobczyk

607 271 685

 

Zawodne

Bożena Kordasz

662 548 706

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się