2018-09-28

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Prażmowie
z dnia 28 września 2018 r.

 

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Prażmów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Prażmowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Prażmów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Okręg wyborczy Nr 1

 

 

1.

RÓŻAŃSKA Anna Mariola, lat 45, zam. Ustanów,

zgłoszona przez KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT - Lista nr 16

 

 

 

2.

GÓŹDŹ Monika Katarzyna, lat 42, zam. Ustanów,

zgłoszona przez KWW MACIEJA MICHALSKIEGO - Lista nr 17

 

 

 

3.

WENCŁAWIAK Marta, lat 23, zam. Ustanów,

zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE OŻYWIMY PRAŻMÓW - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 2

 

 

1.

GUTOWSKA Barbara Ewa, lat 66, zam. Ustanów,

zgłoszona przez KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT - Lista nr 16

 

 

 

2.

ZEGADŁO Miłosław Stefan, lat 69, zam. Ustanów,

zgłoszony przez KWW MACIEJA MICHALSKIEGO - Lista nr 17

 

 

 

3.

RACZEK Tomasz Wojciech, lat 40, zam. Ustanów,

zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE OŻYWIMY PRAŻMÓW - Lista nr 18

 

 

 

4.

KOZAK Adam, lat 47, zam. Ustanów,

zgłoszony przez KWW AK - Lista nr 19

 

 

Okręg wyborczy Nr 3

 

 

1.

PTASZYŃSKI Włodzimierz Tomasz, lat 42, zam. Jeziórko,

zgłoszony przez KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT - Lista nr 16

 

 

 

2.

MICHALSKA Apolonia, lat 62, zam. Jeziórko,

zgłoszona przez KWW MACIEJA MICHALSKIEGO - Lista nr 17

 

 

Okręg wyborczy Nr 4

 

 

1.

BŁASZCZYK Danuta Zofia, lat 66, zam. Kędzierówka,

zgłoszona przez KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT - Lista nr 16

 

 

 

2.

GIELECIŃSKA Małgorzata, lat 30, zam. Kędzierówka,

zgłoszona przez KWW MACIEJA MICHALSKIEGO - Lista nr 17

 

 

 

3.

MIKUS Tomasz Mirosław, lat 39, zam. Krupia Wólka,

zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE OŻYWIMY PRAŻMÓW - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 5

 

 

1.

TOKAJ Michał, lat 35, zam. Uwieliny,

zgłoszony przez KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT - Lista nr 16

 

 

 

2.

KOZINA Damian Jan, lat 39, zam. Uwieliny,

zgłoszony przez KWW MACIEJA MICHALSKIEGO - Lista nr 17

 

 

 

3.

KOPYT Katarzyna Ewa, lat 35, zam. Uwieliny,

zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE OŻYWIMY PRAŻMÓW - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 6

 

 

1.

PAWLAK Tadeusz, lat 59, zam. Jaroszowa Wola,

zgłoszony przez KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT - Lista nr 16

 

 

 

2.

BOROWSKI Mateusz, lat 22, zam. Piskórka,

zgłoszony przez KWW MACIEJA MICHALSKIEGO - Lista nr 17

 

 

Okręg wyborczy Nr 7

 

 

1.

POSTEK Elżbieta Anna, lat 49, zam. Gabryelin,

zgłoszona przez KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT - Lista nr 16

 

 

 

2.

GRZESIAK Dorota, lat 41, zam. Gabryelin,

zgłoszona przez KWW MACIEJA MICHALSKIEGO - Lista nr 17

 

 

 

3.

ŻYWEK Łukasz Grzegorz, lat 35, zam. Gabryelin,

zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE OŻYWIMY PRAŻMÓW - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 8

 

 

1.

BOROWSKA Mirosława, lat 52, zam. Ławki,

zgłoszona przez KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT - Lista nr 16

 

 

 

2.

GRUCHAŁA Arkadiusz Grzegorz, lat 44, zam. Ławki,

zgłoszony przez KWW MACIEJA MICHALSKIEGO - Lista nr 17

 

 

 

3.

BIENIEK Aneta Anna, lat 33, zam. Ławki,

zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE OŻYWIMY PRAŻMÓW - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 9

 

 

1.

FIUCZEK Ewa Donata, lat 47, zam. Wola Wągrodzka,

zgłoszona przez KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT - Lista nr 16

 

 

 

2.

SOBCZYK Jacek, lat 35, zam. Zadębie,

zgłoszony przez KWW MACIEJA MICHALSKIEGO - Lista nr 17

 

 

Okręg wyborczy Nr 10

 

 

1.

DUDEK Zbigniew Michał, lat 61, zam. Biały Ług,

zgłoszony przez KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT - Lista nr 16

 

 

 

2.

DĄBROWSKI Jacek Józef, lat 51, zam. Uwieliny,

zgłoszony przez KWW MACIEJA MICHALSKIEGO - Lista nr 17

 

 

Okręg wyborczy Nr 11

 

 

1.

GIELECIŃSKA Teresa, lat 56, zam. Wola Prażmowska,

zgłoszona przez KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT - Lista nr 16

 

 

 

2.

ZWIERZYŃSKI Krzysztof Stanisław, lat 58, zam. Jeziórko,

zgłoszony przez KWW MACIEJA MICHALSKIEGO - Lista nr 17

 

 

Okręg wyborczy Nr 12

 

 

1.

SOBOCIŃSKI Grzegorz Waldemar, lat 53, zam. Dobrzenica,

zgłoszony przez KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT - Lista nr 16

 

 

 

2.

ARCIUCH Tadeusz, lat 63, zam. Błonie,

zgłoszony przez KWW MACIEJA MICHALSKIEGO - Lista nr 17

 

 

 

3.

HABIERA-WĘCŁAWEK Aleksandra Malwina, lat 38, zam. Dobrzenica,

zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE OŻYWIMY PRAŻMÓW - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 13

 

 

1.

ZWĘGLIŃSKI Sylwester Eugeniusz, lat 51, zam. Prażmów,

zgłoszony przez KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT - Lista nr 16

 

 

 

2.

JOKIEL Marek Janusz, lat 59, zam. Prażmów,

zgłoszony przez KWW MACIEJA MICHALSKIEGO - Lista nr 17

 

 

 

3.

GIEBIEŃ Arkadiusz, lat 40, zam. Prażmów,

zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE OŻYWIMY PRAŻMÓW - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 14

 

 

1.

BUGALSKA Elżbieta, lat 48, zam. Nowy Prażmów,

zgłoszona przez KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT - Lista nr 16

 

 

 

2.

ŻARLICKA Grażyna Maria, lat 49, zam. Nowy Prażmów,

zgłoszona przez KWW MACIEJA MICHALSKIEGO - Lista nr 17

 

 

Okręg wyborczy Nr 15

 

 

1.

BIELSKA Elżbieta Maria, lat 60, zam. Łoś,

zgłoszona przez KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT - Lista nr 16

 

 

 

2.

WIŚNIEWSKI Krzysztof Wiesław, lat 40, zam. Łoś,

zgłoszony przez KWW MACIEJA MICHALSKIEGO - Lista nr 17

 

 

 

3.

KRASKOWSKA Wioletta Anna, lat 38, zam. Łoś,

zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE OŻYWIMY PRAŻMÓW - Lista nr 18

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Prażmowie

 

 

Małgorzata Regina Stanisławska

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się