Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko ds. oświaty w Urzędzie Gminy Prażmów
15.04.2020 więcej
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko ds. gospodarowania odpadami, opłat i egzekucji w
Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami
Komunalnymi w Urzędzie Gminy Prażmów
17.02.2020 więcej
Informacja o wynikach naboru
Wójt Gminy Prażmów informuje, że w wyniku otwartego
konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w
Urzędzie Gminy Prażmów do dnia 22.01.2020 r. do godz. 15.00
wpłynęły 4
14.02.2020 więcej
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Prażmowie
15.01.2020 więcej
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami, opłat i
egzekucji w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarowania
Odpadami Komunalnymi w Urzędzie Gminy Prażmów
08.01.2020 więcej
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Prażmowie
06.12.2019 więcej
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze ds. oświaty w Urzędzie Gminy
Prażmów
28.10.2019 więcej
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze ds. opłat i egzekucji w Referacie
Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w
Urzędzie Gminy Prażmów
12.08.2019 więcej
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze ds. kadrowo-płacowych w Urzędzie
Gminy Prażmów
06.06.2019 więcej
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Urzędzie
Gminy Prażmów
06.06.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się